dijous, 12 de juny de 2014

Diccionari de llengües 2


Definició de les paraules:

Vapor: És la fase gasosa d'una molècula d'aigua. 
Aigua:  És un compost químic transparent, inodor, insípid, químicament format per hidrógen i oxígen de fórmula empírica H2O, el qual, és el constituent majoritari de la pluja, mars, llacs, rius...
Calor: Es pot definir com una sensació que s'experimenta en rebre directament o indirectament la radiació solar, o d'aproximació a una font exotèrmica.
Natural: Que es produit per les forçes de la natura.
Font termal: És una font que es produeix per l'emergència d'aigües subterrànies geotermals de l'escorça terrestre.
Balneari: És un lloc dedicat al repòs i la curació a través de la utilització de les aigües, sobretot les termals i minerals, amb un edifici per a l'allotjament.
Humitat: És la quantitat de vapor d'aigua present a l'aire.
Bany: Acció de banyar-se, ficars-se a l'aigua.
Relaxar-se: Estar calmat, despreocupat, sense pressió disfrutant del moment.
Medicinal: Que té un efecte curatiu.

Aquí teniu una petita explicació del que volen dir les paraules perque pogueu veure que té a veure amb les aigües termals.

Informació de: diccionari.

Esports 2

Spas amb aigües termals


Els spas poden ser amb aigües salades, o de qualsevol tipus, però també poden ser termals, amb un tractament especial. Aquí deixo un spa s'aigües termals molt proper, el de Montbrió.
 El nostre Resort d' aigües termals naturals va ser nomenat a l'abril de 2003 el “Millor Resort & Spa d'Europa”. Immers en un magnífic jardí botànic de 4 hectàrees amb espècies centenàries, s'abasteix de diferents deus que ragen a temperatures compreses entre 41 i 81ºC.


Les seves aigües estan catalogades com hipertermals, riques en ions, bicarbonat, sulfat, clor, sodi, calci, magnesi, liti i potassi, i estan especialment indicades per a processos reumàtics crònics, dermatològics i respiratoris, així com per a teràpies anti-estrès i d’aprimament.

Conclusió personal: Termes de Montbrió és considerat el lloc ideal per relaxar-se i disfrutar de unes bones instalacions i aigües termals tratades.

Funcions Médiques de les aigües termals

Són riques en diferents components minerals i permeten la seva utilizació  terapèutica de com banys, inhalacions, irrigacions, i calefacció.
Quan una persona s'exposa a un bany termal, rep l'acció directa de la temperatura en forma de xoc, i els minerals comencen a ser absorbits en petites concentracions per la pell. 
El secret termal rau en el joc rítmic que es provoca, traduint-se en tensió-relaxació / activitat-repòs.
Aigua termal purificadora
L'acció d'aquest tipus d'aigües sobre l'organisme és múltiple i completa. Entre les propietats curatives que posseeixen, es destaquen les següents:

• Estimulen les defenses de l'organisme.
• Depuren la sang, eliminant les toxines i productes de deixalles per la sudoració i diüresi que provoquen.
• reactiven el metabolisme retardat en molts reumàtics.
• Tenen poder desestabilitzant summament útil, considerant la participació al · lèrgica en l'ordre de les afeccions reumàtiques.
• reeduquen el sistema termoregulador, d'enorme importància en el reumàtic que ha perdut la capacitat de reaccionar i adaptar-se als canvis del medi ambient.
• El seu poder analgèsic i calmant de dolors és ben conegut.


Aigües Termals Japó
Els banys d'acció termomineralizadora actuen directament en afeccions reumàtiques, cardiovasculars, arteriosclerosi, processos metabòlics en general sistema muscular i articulacions. Són sedants i relaxants ideals per l'estrès i el ritme de vida actual.
Els pacients que més es beneficien amb les cures de les aigües termals són aquells que pateixen de les següents afeccions:
  •  Reumatismes crònics inflamatoris que van passar la fase aguda: artritis reumatoide, positives o negatives, formes juvenils i artritis psoriàsiques.
  •  Reumatismes crònics degeneratius: diferents formes d'artrosi en columna, maluc, colzes, genolls o mans.
  •  Reumatismes pararticulares: bosses seroses, beines sinovials i tendons.
  •  Reumatismes no articulars: fibrositis, miositis, neuràlgies de localització diversa en ciàtiques.
Opinió personal:
Jo crec que les aigües termals són una font per relaxar-se i sentir-se molt be sense tindre que pagar per algun tractament que en realitat fa la mateixa funció. Al estar compost per tants minerals fa una funció terapèutica bastant  fascinant.

Informació de: Aigües milagroses
Imatge de:  Banys de purificació,  Aigües Termals Japó


dimecres, 11 de juny de 2014

Diccionari de llengües

Aquí hem fet la transcripció fonètica de paraules relacionades amb les aigües termals:


Català
Castellà
Francès
Gallec
Anglès
Italià
Basc
Vapor
vapor
vapeur
vapor
vapor
vapore
lurruna
Aigua
agua
eau
agua
water
acqua
ura
Calor
calor
chaleur
Calor
heat
calore
bero
Natural
natural
naturel
natural
natural
naturale
natural
Font termal
Fuente termal
source chaude
primavera quente
Hot spring
primavera calda
beroa udaberrian
Balneari
balneario
spa
estancia termal
spa
terme
spa
Humitat
humedad
humidité
humidade
humidity
humidità
hezetasuna
Bany
baño
bain
baño
bathe
bagno
bainu
Relaxar-se
Relajarse
Détendez-il
relaxarse
relax
relax
relax
Medicinal
medicinal
médicinal
medicinal
medicinal
medicinale
sendagarriak

Fonts d'informació: Termcat i Traductor

tradicions i costums

.MOBILIARI I ESTRIS DE LES TERMES 

Normalment les termes estan formades per les següents  parts :
-Palestra: Pati central al que s'obren les altres  estances i es podia practica exercicis físics .
-Tabernae: Tendes adossades a les sales de bany on es venia beguda i menjar.
-Caldarium: bany d'aigua calenta, el alveus. Era l'habitació mes lluminosa i adornada.
-Frigidarium: Era la sala destinada als banys d'aigua freda. En algunes termes el frigidarium estava descobert.
-Tepidarium: habitacions de temperatura tebia   que preparava el banyista per l'aigua calenta.
-Apodyterium: Vestuaris. Habitació pròxima a la porta de la entrada  on els banyistes deixaven la seva roba. Avia un banc i en la paret una ornamentes sense portes , on es ficava la roba i els objectes personals , que estaven vigilats per un esclau.
-Laconicum: Bany de vapor.

L'interior de las estancias i las piscines d'aigua calenta es realitzaven mitjançant el sistema de hypocaustum.
El sistema esta basat en la distribució mitjançant tunels i tuvus d'aigua calenta i vapor que s'estenia per sota del terra de les estances i piscines .

Les diferents part de les termes romanes

BIBLIOGRAFIA 

Informacio extreta de:
Imatge extreta de : 

Tradicions i costums


ELS ROMANS I ALTRES CULTURES DE LES TERMES  
Els termes romans són recintes públics destinats a banys típics de la civilització romana. Antigament els banys romans es deien balnea o balneum  i els públics thermae o therma.
La cultura romana rendia cult al cos , i per tant a la higene del mateix. Els termes es van convertir en un lloc de reunió de persones de diferents classes . Homes i dones en ocasions compartien els mateixos espais , les hores de bany eren diferents (les dones pel mati i els homes per les tardes ).
Las termes mes antigues que se conserven fins avui en dia son las de Stabiani en la ciutat de Pompeya, van ser  construïdes en el segle II a.c. L'aigua de les termes  normalment es portava des de fonts llunyanes. A Roma en aquella època es van fer moltes termes públiques , que tenien un funció social i política . Durant la dominació romana , es va expandir per Europa els seus hàbits i bornas , incluïnt els termes , per lo tant es van difundir la pràctica de les cures balneàries.

Caldes de Montbui  Barcelona 

BIBLIOGRAFIA 
Informació extreta a:
1  enllaç
2 enllaç

Imatge extreta de:
3  enllaç
Yellowstone National Park


Yellowstone National Park
Un bell parc visitat per molts turistes al llarg de l'any, el qual apassiona per la seva gran quantitat de paisatges i biodiversitat que per a molts és símbol de pau. Conté un dels paisatges més important d'Amèrica, a més està situat a les estructures geològiques més estranyes i més perilloses del món.
Hi ha més de 4.500 km de rius, més de 300 cascades i la major concentració del món en aigües termals.
Però en realitat, aquest parc constitueix un dels perills més aterridors del planeta terra des del punt de vista geològic, per la seva alta activitat a nivell volcànic, i per les seves grans extensions de terra que poden crear el pitjor desastre registrat en la història.
Volcà de Yellowstone

Tot i estar adormit per milers d'anys, el supervolcán de Yelloswtone té una gran pressió al seu interior que s'infla el terreny com un globus, deixant al descobert el gran perill que asecha aquesta zona, i els seus voltants.
Amb tot i això, l'última erupció registrada d'aquest gran volcà va ser fa 640.000 anys, de manera que la següent ja tenia que haver-se produït. La intensitat d'una erupció a Yellowstone podria ser 2.500 vegades més gran de l'ocorreguda a la muntanya Saint Helens el 1980.

Llop reinstaurat a Yellowstone
La fauna  de Yellowstone té una nombrosa espècie de mamífers, el llop gris que esta en espècie de perill, el lince i el grizzly, que està en espècie d’amenaça, són els més coneguts.  Altres grans mamífers són el ós negre, 
el puma, el wapiti, l’alce, la cabra de les muntanyes rocoses i el mufló canadenc. 
Opinió personal:
M'encanta, és molt interessant el parc nacional de Yellowstone, és un dels més importants del món gràcies als seus impressionants aigües termals, cascades, rius, gásers i la seva gran diversitat d'animals. Està situat prop d'un dels supervolcans del món.

Imatge de: Pinterest , Pinterest 2Pinterest 3
Informació de:Yellowstone , National Park Service


Vídeo de:Youtube