dimarts, 10 de juny de 2014

Formació i orígens

-Condicions geològiques per a la formació d'aigues termals i tipus:

Aquestes aigües procedeixen de capes subterrànies de la terra que es troben una temperatura càlida. En general, si troben un llarg de línies de falles ja que un al llarg del pla de falla poden introduir les aigües subterrànies que s'escalfen en arribar veure un certa profunditat i després pugen en forma de vapor o d'aigua calenta.

Existeixen dos tipus d'aigües termals d'acord amb el seu origen geològic, les magmátiques y les telúriques. El tipus de terreny en el que apareix es una de les principals diferencies entre les aigües magmátiques néixen  de filons metálics o eruptius, mentres que les telúriques poden aparéixer en qualsevol lloc.

La Temperatura de les aigües magmàtiques és més elevada  de la Telúrica. 
 Posseeixen menor quantitat  de mineralització que les magmàtiques. Els Elements Més comunament trobats en les aigües magmàtiques són:  arsènic, bor, brom, coure, fòsfor i nitrogen. 
Classificació segons la temperatura:

Aguas Hipertermales Más de 45º C
Aguas Meso termales o calientes De 35 º a 45º C
 Aguas Hipotermales o poco frías De 21 º a 35 º C
 Aguas frías Menos de 20 º CUna Característica Important de les aigües termals és que es troben ionitzades. 
 Les Aigües Termals si troben carregades de Ions Negatius.

Informació de: GeosaludFormacio d'aigua termal
Imatge de : Geometria

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada