dijous, 12 de juny de 2014


Funcions Médiques de les aigües termals

Són riques en diferents components minerals i permeten la seva utilizació  terapèutica de com banys, inhalacions, irrigacions, i calefacció.
Quan una persona s'exposa a un bany termal, rep l'acció directa de la temperatura en forma de xoc, i els minerals comencen a ser absorbits en petites concentracions per la pell. 
El secret termal rau en el joc rítmic que es provoca, traduint-se en tensió-relaxació / activitat-repòs.
Aigua termal purificadora
L'acció d'aquest tipus d'aigües sobre l'organisme és múltiple i completa. Entre les propietats curatives que posseeixen, es destaquen les següents:

• Estimulen les defenses de l'organisme.
• Depuren la sang, eliminant les toxines i productes de deixalles per la sudoració i diüresi que provoquen.
• reactiven el metabolisme retardat en molts reumàtics.
• Tenen poder desestabilitzant summament útil, considerant la participació al · lèrgica en l'ordre de les afeccions reumàtiques.
• reeduquen el sistema termoregulador, d'enorme importància en el reumàtic que ha perdut la capacitat de reaccionar i adaptar-se als canvis del medi ambient.
• El seu poder analgèsic i calmant de dolors és ben conegut.


Aigües Termals Japó
Els banys d'acció termomineralizadora actuen directament en afeccions reumàtiques, cardiovasculars, arteriosclerosi, processos metabòlics en general sistema muscular i articulacions. Són sedants i relaxants ideals per l'estrès i el ritme de vida actual.
Els pacients que més es beneficien amb les cures de les aigües termals són aquells que pateixen de les següents afeccions:
  •  Reumatismes crònics inflamatoris que van passar la fase aguda: artritis reumatoide, positives o negatives, formes juvenils i artritis psoriàsiques.
  •  Reumatismes crònics degeneratius: diferents formes d'artrosi en columna, maluc, colzes, genolls o mans.
  •  Reumatismes pararticulares: bosses seroses, beines sinovials i tendons.
  •  Reumatismes no articulars: fibrositis, miositis, neuràlgies de localització diversa en ciàtiques.
Opinió personal:
Jo crec que les aigües termals són una font per relaxar-se i sentir-se molt be sense tindre que pagar per algun tractament que en realitat fa la mateixa funció. Al estar compost per tants minerals fa una funció terapèutica bastant  fascinant.

Informació de: Aigües milagroses
Imatge de:  Banys de purificació,  Aigües Termals Japó


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada